TRANG TRẠI KẾT HỢP DU LỊCH: HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Khi trang trại của bạn đã đủ điều kiện để có thể phát triển du lịch (thông qua các bước thập số liệu, điều tra thực địa, đánh giá của các chuyên gia, thống nhất của các thành viên trong nhóm hoặc gia đình) thì bước tiếp theo cần phải lập một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh không cần dài, chỉ từ 10-50 trang nhưng thực sự là cần thiết và bắt buộc phải có)

 

1. Mục đích lập kế hoạch kinh doanh

 

Các kế hoạch kinh doanh được sử dụng để người chủ trang trại có một hướng đi và cũng dùng nó để quản lý trực tiếp, cũng như thu hút các nhà đầu tư, có được nguồn tài chính từ các nguồn và tuyển dụng các đối tác hoặc nhân viên chất lượng. Kế hoạch kinh doanh cung cấp cho trang trại một phương tiện đánh giá tính khả thi của một liên doanh được đề xuất,  đồng thời phát hiện ra những cơ hội hoặc rủi ro chưa được khám phá trước đó. Mặc dù không ai muốn nghĩ rằng mọi thứ có thể đi sai với định hướng ban đầu, nhưng một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ bao gồm các tình huống dự phòng cho một kịch bản như vậy. Lập kế hoạch kinh doanh phải tập trung vào thực tế và loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình ra quyết định.

 

2. Ai nên viết kế hoạch kinh doanh

 

Những người trực tiếp tham gia khởi nghiệp du lịch nông nghiệp nên viết kế hoạch, tuy nhiên cũng có thể nhờ các chuyên gia có am hiểu về lĩnh vực tài chính viết (vấn đề phụ thuộc tài chính của trang trại).  Mặc dù kế hoạch kinh doanh có thể thuê một nhà tư vấn viết thì chính chủ trang trại, hoặc nhóm hộ mới là người thực hiện kế hoạch. Vì vậy, bắt buộc chủ trang trại, các thành viên chính trong gia đình, các đại diện của gia đình và nhân viên phải tham gia đóng góp ý kiến vào bản kế hoạch.

 

3. Một số mục cần thiết khi viết kế hoạch kinh doanh

 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để lập một kế hoạch kinh doanh, mỗi một trang trại sẽ có một đặc điểm riêng nên các kế hoạch kinh doanh sẽ không giống nhau. Các phần của một kế hoạch kinh doanh sau đây được đề xuất chỉ là một hướng dẫn. Thứ tự, mức độ quan trọng, dài ngắn của mỗi phần sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình kinh doanh nông nghiệp của trang trại.

 

Một kế hoạch kinh doanh có độ dài khác nhau, nhưng hầu hết các kế hoạch dài khoảng từ 10 đến 50 trang, không bao gồm các phụ lục.

 

Trang bìa phải ghi rõ tên của Trang trại, thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên của những người chủ chốt, địa chỉ, số điện thoại hoặc e-mail địa chỉ, và có lẽ quan trọng nhất là ngày vì bản kế hoạch kinh doanh là hay thay đổi.  Kết hợp thông tin từ các nguồn này với sự sáng tạo cá nhân sẽ giúp cho một kế hoạch kinh doanh tốt hơn.

 

– Bản tóm tắt điều hành

 

Bản tóm tắt điều hành là một tổng quan ngắn gọn của Kế hoạch kinh doanh  về các khía cạnh quan trọng của kế hoạch, bao gồm trạng thái hoạt động, mục tiêu, sản phẩm, dịch vụ, chiến lược tiếp thị và dự đoán tài chính. Nó nên làm nổi bật các yếu tố chính để thành công, chẳng hạn như điểm hòa vốn, bán hàng hoặc thị phần. Tóm tắt điều hành cung cấp cho người quan tâm một cái nhìn tổng quan nhanh về kế hoạch. Tóm tắt điều hành cần nêu rõ ý định của trang trại và các cơ hội tồn tại cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Phần này giống như lời mở đầu cho một cuốn sách.

 

Một bảng nội dung kèm theo sẽ giúp người đọc nhanh chóng tham khảo các phần riêng lẻ của kế hoạch kinh doanh.

 

– Lịch sử và thông tin chung

 

Lịch sử mô tả hoạt động hiện tại của trang trại hoặc trang trại đã hoạt động được bao lâu, tổng quan cơ bản về hoạt động của trang trại hoặc doanh nghiệp, kinh nghiệm và trình độ của chủ trang trại và lý do để bắt đầu thêm hoặc chuyển hướng sang kinh doanh du lịch nông nghiệp.

 

– Đặt tên cho trang trại

 

Nếu chỉ làm nông nghiệp thuần túy, bạn có thể không cần đặt tên cho trang trại của mình nhưng khi đã có ý định làm du lịch, đặt tên là một việc hết sức quan trọng. Nhiều nông dân sử dụng tên của những người trong gia đình, trong khi người khác chọn một cái tên hoàn toàn mới. Tên nên đáng nhớ và có gắn với địa danh hoặc một điều gì đặc biệt để khách lưu lại trong tâm trí họ.  Ví dụ: trang trại tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ lấy tên là:  Hoàng Nông farm. Trang trại tại xóm Khuôn tát, xã Phú Đình huyện Định hóa, lấy tên là: Khu du lịch sinh thái ATK, vì trang trại ngay cạnh khu di tích ATK.

 

Hoàng Nông farm với cây trồng chính là cây chè, xác định khách hàng mục tiêu là khách đến nghỉ dưỡng

– Sứ mệnh hoặc tuyên bố Tầm nhìn

 

Một tuyên bố sứ mệnh hoặc tầm nhìn nên vừa linh hoạt, vừa đủ cứng để cung cấp cho doanh nghiệp một định hướng chiến lược. Tuyên bố sứ mệnh nên được biết và công nhận bởi tất cả mọi người tham gia vào doanh nghiệp. Nó phải ít hơn 50 từ và chứa tham chiếu đến mục đích kinh doanh, khách hàng và mục tiêu tài chính. Giống như toàn bộ kế hoạch kinh doanh, việc phát triển tuyên bố sứ mệnh nên bao gồm có ý kiến đóng góp từ tất cả các thành viên chính trong gia đình và nhân viên.

 

– Mục tiêu và mục đích
Trong khi tuyên bố sứ mệnh là rộng và chung, các mục tiêu và mục tiêu có thể định lượng, cụ thể và nên được chia thành ngắn hạn và dài hạn. Các mục tiêu và mục tiêu có thể liên quan đến bán hàng, lợi nhuận, hiệu quả hoặc liên quan đến việc mở rộng hoặc đưa một đối tác khác vào kinh doanh. Các mục tiêu và mục tiêu cũng phải thực tế và có thể đạt được. Xem xét các mục tiêu được xác định trước đó trong chương đầu tiên có thể hữu ích.

 

– Kế hoạch tiếp thị

Kế hoạch tiếp thị là một chiến lược để hoàn thành các mục tiêu bán hàng trong điều kiện chưa được khám phá trong phân tích thị trường. Một kế hoạch tiếp thị bao gồm các quyết định liên quan đến giá cả, phân phối, khuyến mãi và địa điểm. Mỗi phần nên mô tả các chiến lược khác nhau mà bạn sẽ sử dụng để thu hút khách hàng, cũng như các chi phí liên quan đến từng hoạt động tiếp thị. Một kế hoạch tiếp thị dự phòng là rất cần thiết trong trường hợp kế hoạch ban đầu thất bại.

 

– Hoạt động

 

Có lẽ khía cạnh hay bị bỏ qua nhất của một kế hoạch kinh doanh là hoạt động, trong đó giải quyết các vấn đề liên quan đến địa điểm, cơ sở, giờ làm việc và trong một số trường hợp, mùa, nhu cầu vật chất, nhà cung cấp và nhân sự. Năng lực của các cơ sở đáp ứng nhu cầu mở rộng, sự sẵn có của nhân viên có thẩm quyền và cách thức đo lường và duy trì chất lượng cũng sẽ được thảo luận.

 

Khu Du lịch sinh thái ATK với khách hàng mục tiêu là thăm quan, trải nghiệm

– Tổ chức và Quản lý

 

Kế hoạch kinh doanh cần giải thích cách thức tổ chức kinh doanh. Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên quản lý chủ chốt cần được vạch ra và kèm theo một sơ đồ tổ chức cho biết quyền lực ra quyết định nằm ở đâu. Những người đọc kế hoạch sẽ muốn biết trình độ của nhân sự chủ chốt khiến họ đủ điều kiện cho các vị trí nhất định trong doanh nghiệp. Cần có các bản lý lịch của những cá nhân này. Nếu một lĩnh vực nhất định (tiếp thị, bán hàng, tài chính,…) thiếu chuyên môn quản lý, bản kế hoạch nên cung cấp các cách để bù đắp cho vấn đề này.

 

– Kế hoạch tài chính

 

Kế hoạch tài chính xác định liệu các kế hoạch tiếp thị và hoạt động có khả thi hay không. Kế hoạch này nên bao gồm các dự báo tài chính (bao gồm doanh thu và chi phí), yêu cầu tài chính ban đầu và báo cáo lịch sử. Nhà đầu tư sẽ muốn biết:

 

Dự án cần bao nhiêu tiền? Cần tiền trong bao lâu?

 

Nguồn tiềm năng của bạn là gì?

 

Tỷ lệ lợi nhuận có thể được dự kiến?

 

Những rủi ro là gì?

 

Kế hoạch kinh doanh cần bao gồm bảng cân đối kế toán, lịch khấu hao, doanh thu và chi phí của hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán, lịch khấu hao cho vay, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối và phân tích hòa vốn.

 

– Kế hoạch dự phòng

 

Nếu có dấu hiệu cho thấy các mục tiêu tài chính và tiếp thị không được đáp ứng, những thay đổi có thể là cần thiết. Đây có thể đơn giản như thay đổi thời gian hoạt động, chuyển đổi phương thức tiếp thị hoặc cung cấp cho các thành viên gia đình và nhân viên đào tạo bổ sung. Những thay đổi này cũng có thể dẫn đến nhu cầu thay đổi mục tiêu và mục tiêu của bạn.

 

Mặc dù không có chủ doanh nghiệp nào muốn suy ngẫm về thất bại, nhưng cần có một kế hoạch dự phòng, cần phải hiểu thuật ngữ “chi phí chìm”. Chi phí chìm liên quan đến tiền đầu tư vào một doanh nghiệp không thể thu hồi được. Sau khi đánh giá cẩn thận chỉ ra rằng thất bại là nổi bật và không có dự phòng nào khác, dừng hoạt động có thể là lựa chọn tốt nhất và rẻ nhất trong thời gian dài.

 

4. Sai lầm thường gặp trong khi xây dựng kế hoạch kinh doanh

 

Quá nhiều chi tiết rườm rà làm loãng hoặc che giấu các khía cạnh quan trọng của bản kế hoạch. Trong bản kế hoạch kinh doanh có thể sử dụng đồ họa để bổ sung, minh họa cho dễ hiểu nhưng không thể thay thế tính logic và lý luận của bản kế hoạch kinh doanh.

 

Không có bản tóm tắt điều hành.

 

Không có tính logic và dễ hiểu. Kế hoạch kinh doanh cần phác thảo rõ ràng, dùng các thuật ngữ dễ hiểu.

 

Không lường trước được các vấn đề rủi ro. Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ nhận ra các rào cản tiềm năng có thể phát sinh trong việc thực hiện kế hoạch và đưa ra các kế hoạch dự phòng để khắc phục.
Thiếu sự tham gia của Cộng đồng. Kế hoạch kinh doanh là nỗ lực làm việc của một nhóm nhóm liên quan đến quản lý, cũng như vợ /chồng, con cái, nhân viên và bất kỳ bên liên quan nào khác.

 

Bản kế hoạch chỉ tập trung vào các ước tính sản xuất, tuy nhiên trọng tâm của kế hoạch kinh doanh cần phải là doanh số, không phải là ước tính sản xuất. Sản xuất là không liên quan nếu không có người mua.
Dự đoán tài chính phi thực tế. Các dự báo tài chính không thực tế sẽ khiến kế hoạch mất uy tín trong mắt các nhà đầu tư.

 

Thiếu cam kết. Đầu tư tiền cá nhân được xem xét thuận lợi khi thấy chủ sở hữu sẵn sàng cam kết tài chính.

Tháng 4, 2021