PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI NÔNG THÔN MỚI

Tại Thái Nguyên, dự án phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp vừa được triển khai thử nghiệm tại 3 huyện: Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai đang mang lại rất nhiều tiến hiệu tích cực. Phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới là một hướng đi đúng đắn.

 

Cùng tìm hiểu mô hình này trong phóng sự sau nhé: