• THÔNG TIN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP

Bản đồ

Hoàng Nông Farm

Địa chỉ: Xóm Đoàn Thắng, Đoàn Nông, Đại Từ, Thái Nguyên

Hằng Khải Ecofarm

Địa chỉ: Xóm Khuôn Tát- xã Phú Đình – huyện Định Hoá, tỉnh Thái nguyên

Phượng Hoàng farm

Địa chỉ: Xóm Mỏ Gà, Phú Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên